יום שלישי, 5 באוקטובר 2010

תכנון מערך שיעור בקארטה


תכנון של מערך שיעור בקארטה דו הוא היישום המלא של חוברה ההדרכה באימוני היומיום. מערך שיעור הבנוי היטב הוא פרי תכנון אותו ביצע המדריך (או צוות מדריכים) ופועל על-פיו. המונח מערך שיעור׳ מתייחס לכלל התכנים המועברים במסגרת ההדרכה ולאו דווקא בשיעור בודד אחד.


מהו תכנון?תכנון מוגדר כאוסף הפעילויות שנדרש לבצען בהווה בהתאם למה שרוצים להשיג בעתיד. תכנון של מערך שיעור מחייב ביצוע של עבודת הכנה. בחלק זה של חוברת ההדרכה מוצג האופן שבו על המדריך לבצע תכנון ובנייה של מערך שיעור.
יש לציין כי תיאור זה נוגע למדריך אשר בא במגע קבוע עם קבוצה קבועה לאורך זמן, אולם הדברים נכונים גם למצב שבו מדריך נדרש למלא את מקומו של מדריך אחר באופן מזדמן. ההבדלים בין שני אופני התכנון מובאים בהמשך.


מדוע נדרש תכנון?החומר שעל מדריך הקארטה דו ללמד הינו רב, והוא מפורט בחוברת זו. לרוב, הזמן העומד לרשות המדריך מוגבל. משום כך, וכדי להבטיח שכל החומר יכוסה ויובר באופן מלא ויעיל וכדי להבטיח הפנמה של אותו חומר, חלה חובת התכנון על העוסקים בהדרכה. בנוסף לזאת, חובה להבטיח כי מגוון התכנים אליהם ייחשפו התלמידים יהיה אחיד לקבוצת דרגות מסוימת ולא יהיה פונקציה של מידת ההעדפה של המדריך. באמצעות אחידות זו ניתן להבטיח חשיפה מלאה של כל תלמידים לחומר הנדרש לשם התקדמותם.


לאילו טווחים לתכנן?ניתן לחלק את התכנון של המדריך לשלושה טווחים עיקרים:
א. תכנון לטווח קצר - במסגרת זו מתבצע תכנון של 1-8 אימונים. בתכנון זה יש לכלול מטרות, נושאי לימוד\אימון, מבנה השיעור, חלוקת זמן בתוך השיעור וכדומה.

ב. תכנון לטווח בינוני - במסגרת זו מתבצע תכנון של ד־ 6 חודשים. מטרת תכנון זה היא להקיף מכלול של נושאים בפריסה חודשית, מספר השיעורים המוקצבים לכל נושא, היקף, העמקה ומטרות יעד מוגדרות.


ג. תכנון לטווח ארוך - תכנון רב שנתי. מטרת תכנון זה היא להקיף מרכיבים בעיצוב התלמיד כאומן לחימה ע׳׳י חשיפתו למחנות אימון, אירועים מיוחדים, סדנאות ועוד.


את התכנון יש לבצע מהטווח הארוך אל הטווח הקצר. בטווח הארוך, יש להתייחס ללוח הפעילויות השנתי של בית הספר המפורסם בראשית כל שנה. בטווח הבינוני, יש לכסות את הנושאים, שבה רוצים לעסוק, בתקופות של בין בחינות. בטווח הקצר יש לבנות מערך שיעור מפורט הכולל מיקוד השיעור בנושאי הלימוד המבתרים ואת תכניו באופן פרטני.
ככל שהתכנון נעשה לטווחים ארוכים יותר, מידת הפירוט מוצגת באופן כוללני, כלומר בראשי פרקים. כך כשהתכנון מגיע לטווחים הקצרים (מבנה השיעור עצמו) הפירוט חייב להגיע עד לרמת התרגיל ומשך הזמן או כמות הפעמים שמתכוונים לתרגלו.
מידת גמישות ותמרון גדולה יותר קיימת בתכנונים לזמן קצר. לדוגמא, כאשר מאובחנת בעיה שחוזרת אצל תלמידים רבים והיא אינה בחומר הלימודים לאותה דרגה או סמוך לבחינות או סמוך לתחרות. במצב זה ניתן לחרוג מהתכנון המקורי ולשלב תרגול ייעודי לנושא זה.


איך מתכננים ?בתכנון נכון באה לידי ביטוי תמצית המקצועיות של המורה. תוצאה טבעית של תכנון נכון היא הישגים טובים בבחינות ורמה מקצועית גבוהה של התלמידים. כפי שכבר הוזכר בספר זו, מקצועיות בהדרכה היא מיומנות נרכשת וכך גם מיומנות התכנון. בתכנונים ראשונים מומלץ להיעזר במורים ותיקים ובעלי ניסיון.
על מנת לקיים תכנון נכון יש לקיים מחזור אינסופי- בתמיד של תכנון, ביצוע, בקרה והסקת מסקנות כמתואר להלן גם בטווח הארוך, גם בטווח הבינוני וגם בטווח הקצר:
להלן הסבר של כל שלב ושלב במחזור תכנון אידיאלי:הצבת מטרותהמטרות והיעדים אשר יש להציב מוגדרות ומובאות בחוברת זו, בפרק הדרישות לכל דרגה. בהצבת היעדים יש להקיף את כל הטכניקות, העמידות, הקאטות והדרישות הכלליות אשר נוגעות לדרגה הבאה. מובן מאליו, כי יש ללטש מרכיבים משלב אחד או שנים לאחור, אך מירב ההשקעה חייב להיות בדרגה הבאה. בקבוצות שבהן מגוון הדרגות הוא רחב יש להקיף את כל הנושאים אשר נוגעים לכל הדרגות.
בהצבת מטרות יש לשלב נושאים כללים אשר אינם נוגעים ישירות לדרגה כלשהי, דוגמת העלאת הכושר הגופני, שיפור הגמישות, העמקת ההבנה של אומנות לחימה, ליטוש מיומנויות הלמידה ועוד.


ביצועהביצוע מתייחס לאופן ולכמות הלימוד\האימון הלכה למעשה. הווה אומר, ללימוד השיעורים עצמם. התכנון בא לידי ביטוי במידת ההעמקה בכל תרגיל ובנושאים שרוצים להעביר דרך כל תרגיל ותרגיל.


בקרהתהליך הבקרה הוא תהליך שיטתי שמטרתו לבדוק את הפערים בין תוצאות הביצוע למול המטרות (הדרישות המוגדרות) המתוכננות. על הבקרה להתייחס ולבדוק את מידת האפקטיביות הן של המטרות שהוצבו, הן של הביצוע ובעיקר של תוצאות הביצוע.
ניתן להתייחס לשני סוגים של בקרה. האחד הוא בקרה פנימית והוא מתייחס לבדיקה של התלמידים ושל התקדמותם ע׳׳י צוות ההדרכה של הקבוצה. בבקרה פנימית יש לבדוק את מידת השינויים הספציפיים שעבר כל תלמיד ותלמיד ואת מידת המילוי של מטרות משנה בהתפתחותו.
בקרה חיצונית היא בקרה שמבוצעת ע׳׳י גורם או גורמים שאינם המדריכים הישירים של הקבוצה. הכוונה היא לבחינות הדרגה הנערכות מידי ארבעה חודשים ול-Promotion Course הנערך פעמיים בשנה.
הבקרה היא הדרך לבדוק מהי ההצלחה במילוי המטרות והיעדים שנקבעו. מידת ההצלחה נמדדת במידת ההצלחה של התלמידים בבחינות. מקובל לקבוע, כי הצלחה של 75ֵֵֵֵֵֵ% מהתלמידים מעידה על מילוי מטרות מוצלח.
תוך כדי הבקרה ניתן ללמוד על טעויות האופייניות לכל התלמידים. אלו, על פי רוב, טעויותיו של המדריך עצמו.הסקת מסקנותמטרת הסקת המסקנות היא לשפר את הביצועים בעתיד גם כאשר תוצאות הבקרה מוצלחות אבל בעיקר כאשר הן אינן טובות. על המסקנות להקיף את כל השלבים של ההוראה (שלבי התכנון ושלבי הביצוע). הסקת המסקנות צריכה לכלול את טיב הביצועים של המדריך אך יש להתייחס גם לגורמים חיצוניים דוגמת כשלון של תלמיד בשל היעדרות וכדומה. ככל שהמסקנות שיוסקו תהיינה עמוקות יותר ונקודתיות יותר, מידת השיפור תהיה טובה יותר ותוצאותיה תבואנה לידי ביטוי בידיעותיהם של התלמידים.
את מחזור התכנון הבא (הצבת מטרות ביצוע בקרה הסקת מסקנות) יש לבצע לאור המסקנות ממחזור התכנון הנוכחי.

*הטקסט נלקח מתוך ספר השיטה 2002, Okinawa Goju Ry, Karate Do

יום שבת, 4 בספטמבר 2010

יום שבת, 28 באוגוסט 2010

אימון ילדים-עבודה בזוגות

חוג ילדים מגיל 5


יום רביעי, 25 באוגוסט 2010

עוד רנדורי

יום ראשון, 22 באוגוסט 2010

"עשה את מה שאני אומר, לא את מה שאני עושה!"

אומנות לחימה כפר סבא

ראיתי את זה פעמים רבות.

אני בטוח שגם אתם.
אולם מלא מתאמנים,כולם מתאמנים קשה ומשתדלים. הרוב מנסים לשפר את התרגיל הנוכחי. אבל יש כאלה, אשר במודע או לא, רוצים להגיע רחוק יותר
.
מטרה זו נותנת להם כיוון והכוונה גם בפעילויות יום יום וגם באימונים, הם רוצים להיות בדיוק כמו הסנסאי שלהם.

אל תבינו אותי לא נכון עכשיו: אין שום בעיה עם חיקוי, או ליתר דיוק, אימוץ תכונות מסוימות של האדם שאותו אנו מעריצים.

העיקר לא להיות הוא.

בסופו של דבר, זה הייחודיות שלנו להיות מי שאנחנו.

כמדריכי אומנות לחימה, תפקידנו הוא להביא כל תלמיד ותלמיד לשליטה טובה בכל ההיבטים של סגנון הלחימה שהם לומדים. לשלוט, אבל לא לשכפל!

התלמידים שלנו מעתיקים גם את ההרגלים הטובים שלנו, וגם את ההרגלים הרעים שלנו, וזה מה שאנחנו חייבים למנוע בכל מחיר.

אז איפה הגבול?

מתי ואיפה אנחנו צריכים לומר לתלמיד - "תעשה מה שאני אומר, לא כמו שאני עושה"?

זה יקרה כאשר אנו רואים שהרצון להיות "כמו סנסאי" כבר התחיל להופיע אצל תלמידים מסוימים. המטרה האמיתית של מדריך טוב – זה להבין איזה כישורים מיוחדים יש בכל תלמיד ותלמיד ולפתח את הכישורים הטובים שיש בו. יחד עם זאת לא כדאי לנסות להביא את כל התלמידים לאיזהשהו סטנדרט של רמה אידאלית.
חשוב מאוד שנזהה כמה שיותר מוקדם את הכוונות "השליליות" של תלמידינו, כדי למנוע את חיקויים המיותרים, או, לפחות, לדחות את זה, עד שתלמיד יצמח במקצועיותו.
אבל גם אם לסנסאי יש רמה טכנית גבוהה למדי, וגם אם התלמידים מודעים היטב למה ומדוע מתבצעת פעולה מסוימת, זה עדיין לא סיבה שתלמידים יחזרו על פעולות של המאמן שלהם בעיוורון מוחלט. במיוחד במהלך אימון קבוצתי. אחרת סנסאי יום אחד עלול פתאום לגלות כי תלמידיו בכל הרמות של מיומנות עושים את אותו הדבר, רק על סמך מה שהם רואים, כפי שעושה סנסאי שלהם.
לעשות כמו סנסאי, כי התלמיד רוצה לעשות את זה – זה דבר אחד. להעתיק את כל התנועות רק בגלל שתלמיד מתלהב מהמדריך,ורק בשביל להיות "כמו סנסאי"- זה דבר אחר לגמרי.

אחת הדרכים למנוע זאת היא ללמוד לזהות את האינדיבידואליות של כל תלמיד. ללמוד לראות מה טוב עבור התלמיד ומה לא. לתלמידים מתחילים ולתלמידים ברמה ביניים יש לדבוק בלימוד טכניקות בסיסיות בלבד, ולא לאלתר, בייחוד בביצוע הקאטה.

ברגע שאתה מראה לתלמיד כיצד לבצע תרגיל, אתה צריך לתת לו זמן לאימונים עצמאים. התלמיד חייב בעצמו לפקח על הטעויות שלו, ולנסות לתקן אותם. כמובן, כדאי באותו זמן לפקח על התלמיד ולסייע לו ברגע שיהיה זקוק. אין צורך לעמוד מעל ראשו של התלמיד ולבדוק כל תנועה ותנועה, תוך כדי אמירת "תעשה מה שאני עושה" - הגישה הזאת איננה נכונה כל כך, בגלל שהיא לא נותנת לתלמיד אפשרות לנסות להבין בעצמו את משמעות התנועה.

אם תלמידים באמת רוצים ללמוד משהו ולגדול במיומנויות שלהם, הם צריכים ללמוד כיצד להפריד בין מה שנדרש וממה ניתן להתעלם. יש לעודד גישה כזו בקרב תלמידים מתקדמים כדי לפתח מימד חדש לחלוטין באימונים ובצמיחה אישית באומנות הקראטה.

ובכן, בכל דרך אפשרית תעבירו את כל הידע והכישורים שלכם, בלי להסתיר כלום, אבל תוודאו, שהידע מועבר בצורה מותאמת לתלמידים, בלי שאף אחד מהם יהפוך להיות שכפול של סנסאיי שלהם.

באומנות לחימה , כמו בחיים, הידע אמור לעבור לדור הבא.

זכור!:

מטרת שיעורי קראטה היא בתפתחות האישיות, ולאו דווקא יצירת המורה מחדש!
מתוך: www.shotokankarate.ca - "DO AS I SAY, NOT AS I DO"

יום רביעי, 18 באוגוסט 2010

רנדורי(קרב לימודי)

יום ראשון, 15 באוגוסט 2010

קטה Gekisai dai ichi